För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Befordringskravet i postförordningen

Publicerad 2 mar 2021
Företagarna avstyrker promemorians förslag då det skulle innebära en kraftig försämring av den landsomfattande posttjänsten.
Foto: Trygve Finkelsen/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Befordringskravet i postförordningen som pdf. 

I promemorian föreslås att kravet på befordringstid ska sänkas till att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar samt att minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar. Dagens regelverk säger att minst 95 procent av inrikes brev med tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar.

Kraftig försämring

Företagarna avstyrker promemorians förslag då en förändring i befordringskraven från 95 procent till 85 procents omfattning av tvådagarsbefordran skulle innebära en kraftig försämring av den landsomfattande posttjänsten. För de företag som dessutom kommer omfattas av promemorians förslag om fyradagarsbefordran – och de tre procent som står helt utanför någon form av befordringskrav – kommer försämringarna bli än mer negativt kännbara.

En övergång till fyradagarsbefordran för en stor andel av inrikesbreven kommer de facto innebära att samtliga företag behöver räkna med en veckas leveranstid för att vara säker på att försändelsen når framtill mottagaren.

Bakvänd konsekvensanalys

Ytterligare skäl till att promemorians förslag inte bör genomföras är enligt Företagarna följande:

  • De mål för bredbandsutbyggnad i Sverige som har motiverat tidigare försämringar av befordringskraven har ej uppfyllts.
  • Det har endast hunnit gå tre år sedan befordringskraven övergick från övernattsbefordran till tvådagarsbefordran vilket är för kort tid för att hinna utvärdera förändringarnas resultat och att föreslå ytterligare försämringar.
  • Det pågår en befintlig utredning med direktiv att föreslå former för den framtida finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten.

Till detta anser Företagarna att den konsekvensanalys som promemorian beskriver framför allt tar sin utgångspunkt i behoven för Postnord, när det i själva verket borde vara behoven för företag och privatpersoner som står i fokus.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.