För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Snabbt internet viktigt för företagande

Publicerad 29 sep 2020
Välkomna pengar till bredband i statsbudgeten, men de räcker inte för att nå regeringens bredbandsmål.

 I statsbudgeten för 2021 görs utfästelser om sammanlagt 2,2 miljarder kronor fram till 2025 för utbyggnad av bredband i hela landet. Det handlar om en satsning på 1,4 miljarder kronor nästa år, följt av 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner kronor årligen år 2023–2025.

− Det är positivt att regeringen satsar på bredbandsutbyggnad. Digitaliseringen kan på många sätt kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader samtidigt som nya möjligheter och affärsmodeller kan skapas. Tillgång till snabbt och stabilt bredband är en förutsättning för detta, säger Mathias Mellgren, näringspolitisk expert på Företagarna.

Företagarna ser tillgång till snabbt och stabilt bredband som en viktig förutsättning för att människor ska kunna driva företag i hela landet och skapa jobb och generera skatteintäkter.

Ytterligare satsningar krävs

Det är Post och Telestyrelsen (PTS) som kommer att administrera pengarna. PTS bedömer i en rapport att det behövs 22 miljarder kronor utöver de kommersiella aktörernas investeringar för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål.

− Myndigheten har inte beräknat hur mycket det skulle kosta att nå målet med hjälp av andra tekniker än med fiber, säger Mathias Mellgren.

Bredbandsuppropet

Företagarna står tillsammans med flera andra organisationer bakom Bredbandsuppropet. Syftet är att med hjälp av fakta och folkets röster göra beslutsfattare på högsta nivå uppmärksamma på att det måste till kraftåtgärder redan nu för att vi ska kunna nå målen om snabba och stabila bredbandsuppkopplingar till hela Sverige år 2025.

Skriv under Bredbandsuppropet. 

Fakta: Målen i bredbandsstrategin

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Fler nyheter från Företagarna