För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)

Publicerad 22 okt 2021
Företagarna välkomnar utredningens ansats att förenkla regelverket för bygglov, men anser att förslagen inte kommer lösa problemet med att bygglagstiftningen sällan upplevs som tydlig, enkel och effektiv.
Foto: shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) som pdf.

I utredningens betänkande föreslås ett nytt regelverk för bygglov med en rad förändringar som syftar till att skapa en effektivare, enklare och mer lättöverskådlig bygglagstiftning i Sverige. Företagarna välkomnar utredningens ansats att förenkla regelverket då en stor mängd av landets företagare upplever bygglovsprocessen som en barriär för att kunna växa och skala upp företagets verksamhet.

I utredningens slutbetänkande presenteras en stor mängd förslag, bland annat att flera åtgärder varken ska kräva lov eller anmälan till byggnadsnämnden (flertalet fasadändringar, tillbyggnader på under 30 kvm, nybyggnad av komplementbyggnader på under 30 kvm inom detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område), vilket Företagarna ser som positivt. Å andra sidan föreslås att lovplikt införs för komplementbostadshus, så kallade Attefallshus, i de fall byggnaden ska användas som bostad samt att lovplikten generellt ska bli mer områdesdifferentierad, vilket Företagarna ställer sig mer frågande till.

Sammantaget är Företagarnas generella bedömning att utredningens förslag på marginalen kan göra det enklare för enskilda företag och privatpersoner att göra mindre om- och tillbyggnader men att förslagen inte kommer lösa problemet med att bygglagstiftningen sällan upplevs som tydlig, enkel och effektiv. I vissa fall finns det enligt Företagarna snarare en risk att utredningens förslag kommer innebära ännu fler undantag och särlagstiftning som gör regelverket än mer svåröverskådligt, både för enskilda som ansöker om bygglov men också för kommunernas handläggare.

Utredningen föreslår heller inga tillräckligt omfattande åtgärder som syftar till att göra kommunernas tillämpning av bygglagstiftningen mer enhetlig och minska de skillnader som finns i landet vad gäller handläggningstid, avgifter och tjänstegarantier vilket Företagarna ser som en stor brist, om ambitionen är att skapa ett effektivare, enklare och mer lättöverskådligt regelverk för växande företag och byggnation i hela landet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.