För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)

Publicerad 23 dec 2021
I sak anser Företagarna att den kontobaserade modell som utredaren föreslår överlag är lämplig.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55) som pdf.

Utredaren föreslår införande av ett frivilligt system för enskilda näringsidkare, där inkomstskatt tas ut schablonmässigt baserat på verksamhetens omsättning. Ett konto föreslår införas, benämnt mikroföretagarkonto, för vilket inbetalningar beskattas automatiskt genom källskatt. Omsättningsgränsen för schablonbeskattning på mikroföretagarkontot föreslås uppgå till maximalt 120 000 kronor per år. Skattesatsen föreslås vara 30 procent på bruttoinbetalningarna upp till omsättningsgränsen och 50 procent för inbetalningar som överstiger omsättningsgränsen. För personer över 65 år föreslås motsvarande skattesats vara 18 respektive 46 procent.

Företagarna har deltagit i utredningen med en förordnad expert och även lämnat ett särskilt yttrande. I utredningens kommittédirektiv är perspektivet om företagande som väg till egenförsörjning tyvärr väsentligt frånvarande. Utredaren riktar uttryckligen in det föreslagna systemet på personer som inte har företagandet som huvudsaklig försörjning. Därtill har utredaren varit begränsad redan från början genom utredningsdirektiven, som utesluter utredaren att lägga förslag om förändrad omsättningsgräns för momsplikt eller förenklade bokförings- och redovisningsregler. Detta skulle behövas för att få ett robust schablonbeskattningssystem.

I sak anser Företagarna att den kontobaserade modell som utredaren föreslår överlag är lämplig. I ett eventuellt framtida schablonbeskattningssystem för näringsidkare har kontomodellen stora fördelar vad avser förenkling och skattekontroll. Emellertid bör namnet på systemet inte anspela på mikroföretag, vilket framhålls även i det särskilda yttrandet.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.