För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Publicerad 16 aug 2021
Företagarna har inga invändningar mot förslagen.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) som pdf. 

I promemorian föreslås vissa ändringar av skuldsaneringsreglerna, mer specifikt skuldsanering för näringsidkare, för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s insolvensdirektiv. I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverksamheten.

Företagarna har inga invändningar mot förslagen. Dock instämmer Företagarna inte i promemorians slutsats att Sverige lever upp till direktivets krav om verktyg för så kallad tidig varning vad avser skuldsanering. Företagarna anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare insatser och verktyg som är lämpliga för att förbättra tidig varning-verksamheten avseende skuldsanering.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.