podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Publicerad 16 aug 2021
Företagarna har inga invändningar mot förslagen.

Läs hela remissyttrandet över Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) som pdf. 

I promemorian föreslås vissa ändringar av skuldsaneringsreglerna, mer specifikt skuldsanering för näringsidkare, för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s insolvensdirektiv. I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverksamheten.

Företagarna har inga invändningar mot förslagen. Dock instämmer Företagarna inte i promemorians slutsats att Sverige lever upp till direktivets krav om verktyg för så kallad tidig varning vad avser skuldsanering. Företagarna anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare insatser och verktyg som är lämpliga för att förbättra tidig varning-verksamheten avseende skuldsanering.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.