podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Företagarna har inga invändningar mot förslagen.
Publicerad 16 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) som pdf. 

I promemorian föreslås vissa ändringar av skuldsaneringsreglerna, mer specifikt skuldsanering för näringsidkare, för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s insolvensdirektiv. I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverksamheten.

Företagarna har inga invändningar mot förslagen. Dock instämmer Företagarna inte i promemorians slutsats att Sverige lever upp till direktivets krav om verktyg för så kallad tidig varning vad avser skuldsanering. Företagarna anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare insatser och verktyg som är lämpliga för att förbättra tidig varning-verksamheten avseende skuldsanering.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.