För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Andra chans för krisande företag – en ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

Publicerad 16 aug 2021
Med grund i EU:s insolvensdirektiv föreslår utredningen en ny lag om företagsrekonstruktion.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Andra chans för krisande företag – en ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) som pdf.

En mängd förslag läggs fram, bland annat om en rådgivningstjänst för företag i ekonomiska problem, skärpta krav för att kunna inleda företagsrekonstruktion, möjlighet till ett förenklat offentligt skulduppgörelseförfarande, med mera. Ett uttalat syfte är att höja statusen och kvaliteten i det svenska rekonstruktionsinstitutet.

Företagarna välkomnar förslaget om införande av ett så kallat early warning-system, som det har funnits flera framgångsrika exempel på i andra europeiska länder. Däremot anser Företagarna att systemet ska utföras av privata aktörer (men med statlig finansiering). De höjda kraven för att kunna inleda rekonstruktion kan leda till att större andel rekonstruktioner lyckas, men innebär en risk att ett alltför högt ställt krav kan utestänga en del företag som skulle gynnas av rekonstruktion. I betänkandet föreslås också ett enklare och billigare förfarande, offentlig skulduppgörelse. Företagarna är positiva till förslaget, men anser att kraven på förhandsanslutning samt det skärpta livskraftstestet riskerar att göra detta alternativ tillgängligt för färre företag än avsett. Kravet på intyg om förhandsanslutning bör tas bort. Antalet handläggande domstolar bör begränsas.

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.