För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Publicerad 14 sep 2021
Företagarna är tveksamma till det föreslagna systemet och anser att gränsjusteringsmekanismen för koldioxid bör, om den införs, bör utformas på ett sätt som inte innebär ett kraftigt minskat utbud av varor för europeiska konsumenter.
Foto: Shutterstock.com

Ladda ner hela remissyttrandet över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid som pdf.

Förslaget syftar till att undvika så kallat koldioxidläckage när EU nu har skarpa och ambitiösa klimatmål. Till år 2030 ska utsläppen ha minskat med 55 procent jämfört med år 1990.

Risken med att ligga i framkant i klimatarbetet jämfört med länder utanför EU är att produktion flyttas från EU till länder med lägre klimatambitioner. Syftet med den föreslagna gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även kallad klimattull, är att utjämna prisskillnader mellan produkter som producerats i EU respektive utanför för att avspegla kostnaden som de högre klimatambitionerna inom EU innebär, och därmed göra det dyrare att importera vissa varor som producerats i länder med lägre pris på utsläpp.  

Företagarna är tveksamma inför det föreslagna systemet, då det kan ha negativa effekter på handeln mellan medlemsländer och länder utanför unionen. Det är också en fråga om en ny skatt, som sannolikt ökar den administrativa bördan och kostnaderna för företagen. Systemet med gränsjusteringsmekanismen för koldioxid bör, om den införs, utformas på ett sätt som inte innebär ett kraftigt minskat utbud av varor för europeiska konsumenter.

Senare i höst kommer Företagarna även inkomma med synpunkter på parlamentets förslag gemensamt inom ramen för vårt samarbete i SME United.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.