podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

Publicerad 21 jan 2021
Företagarna välkomnar vissa förslag, men avstyrker andra delar.

Läs hela remissyttrandet över Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50) som pdf. 

Utredningen om förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare föreslår i detta delbetänkandet förändringar av reglerna för expansions- och periodiseringsfond, räntefördelning, skattemässiga justeringar, m.m. Företagarna välkomnar vissa förslag, men avstyrker andra delar.

Företagarna tillstyrker följande föreslagna förändringar:

  • Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning
  • Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post i räntefördelningsreglerna
  • Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret
  • Enhetlig behandling av skatteskulder i kapitalunderlaget
  • Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning

Däremot anser Företagarna att expansionsfonden bör behållas, avsättningsreglerna och övergångsposten bevaras, sparad räntefördelning ska räknas upp med statslåneränta plus tre procentenheter, och att även äldre periodiseringsfonder ska kunna föras över till aktiebolag vid ombildning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.