headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

Företagarna välkomnar vissa förslag, men avstyrker andra delar.
Publicerad 21 jan 2021

Läs hela remissyttrandet över Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50) som pdf. 

Utredningen om förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare föreslår i detta delbetänkandet förändringar av reglerna för expansions- och periodiseringsfond, räntefördelning, skattemässiga justeringar, m.m. Företagarna välkomnar vissa förslag, men avstyrker andra delar.

Företagarna tillstyrker följande föreslagna förändringar:

  • Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning
  • Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post i räntefördelningsreglerna
  • Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret
  • Enhetlig behandling av skatteskulder i kapitalunderlaget
  • Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning

Däremot anser Företagarna att expansionsfonden bör behållas, avsättningsreglerna och övergångsposten bevaras, sparad räntefördelning ska räknas upp med statslåneränta plus tre procentenheter, och att även äldre periodiseringsfonder ska kunna föras över till aktiebolag vid ombildning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.