För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande avseende rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Publicerad 20 dec 2021
Företagarnas sammanfattande synpunkt avseende en skyndsam avveckling av Bromma flygplats är att ett sådant beslut måste föregås av en försäkran att Arlandas långsiktiga kapacitet säkras.
Foto: Alexanderstock23/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) som pdf.

Utredaren har haft i uppdrag att ta fram underlag för hur en avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma flygplats kan möjliggöras och vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppdraget har alltså innefattat hur, inte om, en avveckling kan genomföras.

Pandemin har radikalt minskat antalet passagerare i flygtrafiken, men även under åren precis innan pandemin kunde en viss nedgång skönjas i den svenska inrikestrafiken. Flera orsaker kan ha varit bidragande till den noterade nedgången – exempelvis ekonomisk stagnation, nationell flygskatt, ökad debatt om flygets klimatpåverkan och minskat trafikutbud.

I direktiven är tidsperspektivet för en förtida avveckling formulerat som ”snarast”, där utredaren bedömer att Bromma flygplats och dess verksamheter kan vara avvecklade inom en period på tre till fem år. Det vill säga tidigast år 2025 och senast år 2027.

Utredaren bedömer att det finns ledig kapacitet på Arlanda flygplats under de närmsta åren som kan ta över trafiken från Bromma flygplats. I det längre perspektivet finns inga uppskattningar kring Arlandas kapacitet. 

Utredaren bedömer att en avveckling av Bromma flygplats varken ökar eller minskar klimatpåverkande utsläpp. Klimateffekterna är således försumbara. Det finns samhällsekonomiska nyttor med att avveckla Bromma flygplats (främst minskad bullerexponering), men de är eventuellt lika stora som förlusterna (främst i tillgänglighet).

Företagarnas sammanfattande synpunkt avseende en skyndsam avveckling av Bromma flygplats är att ett sådant beslut måste föregås av en försäkran att Arlandas långsiktiga kapacitet säkras. För näringslivet har Bromma flygplats länge varit en viktig knutpunkt för att binda samman Sveriges regioner, där flygplatsen agerar som nav för företag i hela landet. Bromma flygplats centrala placering är en viktig förutsättning för näringslivsutvecklingen både i och utanför Stockholm. En säkrad kapacitet på Arlanda, som tillgodoser tillgänglighet till och från Stockholmsområdet, innefattar såväl ökad kapacitet på själva flygplatsen som förstärkningar av infrastrukturen runt om Arlanda.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.