podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissvar på promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Publicerad 20 jan 2021
Företagarna tillstyrker promemorians förslag om att utvidga undantaget från skatteplikt för egenproducerad el.

Läs remissyttrandet som pdf.

Förslagen i promemorian ligger i linje med regeringens ambition att göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, vilket välkomnas. Efterfrågan av egenproduktion av förnybar el, särskilt gällande anläggningar för solelsproduktion, utvecklas kraftigt och med förslag om höjda effektgränser samt full skattebefrielse kan vi förvänta oss en fortsatt ökad efterfrågan och utbyggnad av ändamålsenliga produktionsanläggningar. Det gynnar såväl företagen som tillhandahåller dessa produkter och tjänster, som de företag som investerar i anläggningar för egenproduktion i form av lägre kostnader för el.

Förslaget om undantag från skatteplikt innebär även en lättad administrativ börda eftersom företagen då slipper ansöka om nedsättning av energiskatten på el.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.