För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Publicerad 21 dec 2020
Företagarna tillstyrker överlag förslagen.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (pdf).

Regeringen föreslår att den befintliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) förstärks, genom att det sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna hos arbetsgivaren höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad, taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs med motsvarande och kravet på FoU-kopplad arbetstid sänks från tre fjärdedelar till hälften.

Företagarna tillstyrker överlag förslagen. Närmare nio av tio företag (87 procent) som tog del av nedsättningen 2019 var mikro- och småföretag. Dock anser Företagarna att ikraftträdandet bör läggas till 1 april 2021, i stället för det föreslagna 1 juli 2021. Vi efterlyser också en uppföljning från regeringens sida av utvecklingen av så kallad patent box-/innovation box-beskattning i EU/EES.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.