podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Företagarna välkomnar därför förlängningen av anstånden, men anser att den föreslagna räntan är för hög.
Publicerad 21 dec 2020

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd (pdf).

Medgivna anstånd med skatt på grund av covid-19-krisens effekter föreslås kunna förlängas med upp till ett år. Anstånd med inbetalning av preliminärskatt, moms och arbetsgivaravgifter föreslås kunna beviljas för upp till sex redovisningsperioder, samt även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020.

Förslaget är en utökning av de befintliga reglerna, som är ett viktigt verktyg för att säkra likviditet i bolag med påtagliga nedgångar i omsättning. Företagarna välkomnar därför förlängningen av anstånden, som är något vi efterlyst sedan tidigt i covid-19-krisen. Dock anser vi att den föreslagna räntan, 4,6 procent på årsbasis, är för hög och bör sänkas till 3,1 procent, som är räntan för de tidigare gällande anstånden. Vidare bör förslaget träda i kraft så snart som möjligt, åtminstone 1 februari 2021. Det bör också förtydligas att Skatteverket inte ska kunna söka företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen för skatter som medgivits anstånd med.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.