För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Företagarna anser att förslagen som Kommunutredningen presenterar endast skrapar på ytan när det kommer till de framtida åtgärder som är nödvändiga för att lösa kommunernas strukturella och demografiska utmaningar.
Malmös stadshus. Foto: Dan_Manila / Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) som pdf. 

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. Huruvida Sveriges kommuner även i framtiden ska ha kapacitet att klara välfärdsuppdraget är helt beroende av i hur hög grad de lyckas stimulera framkomsten av nya och växande företag. Företagarna kan konstatera att det här perspektivet tyvärr lyser med sin frånvaro i Kommunutredningens slutbetänkande.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar då det riskerar att skapa en orättvis fördel för de kommuner som under flera år misskött sin ekonomi och dragit på sig stora skulder, samtidigt som invånarna i välskötta kommuner med låga skulder tvingas betala för skulder som uppstått i andra kommuner.

Företagarna tillstyrker utredningens förslag om att regeringen initierar en försöksverksamhet där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Det är dock enligt Företagarna avgörande att en av utgångspunkterna för ett beviljande av en försöksverksamhet är att syftet är att förbättra den kommunala myndighetsutövningen för företag och lätta det samlade regelverket för näringslivet i den berörda kommunen.

Företagarna ställer sig kritiska till utredningens förslag om minskade studieskulder för personer som är bosatta och yrkesverksamma i kommuner med särskilt stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, då den här typen av geografisk differentiering riskerar att skapa gränsdragningar som upplevs som orättvisa för de företag som är verksamma i kommuner som inte omfattas. Företagarna anser till exempel inte att det är skäligt med nedskrivning av studieskulder för de personer som flyttar till Ronneby och Simrishamn samtidigt som kommuner som Krokom och Kalix ej omfattas, vilket vore en följd av det förslag som utredningen presenterar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.