headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Företagarna tillstyrker förslaget och menar dessutom att den indexering som pausas borde avskaffas permanent.

Läs hela remissyttranden över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel.  

Sedan 1994 ska en årlig omräkning ske av såväl koldioxid- som energiskattesatserna på bland annat bensin och diesel med förändringar i konsumentprisindex (KPI). Syftet med indexeringen är att realvärdesäkra skattesatserna. Sedan den 1 januari 2016 beaktas även utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP) vid den årliga omräkningen, vilket sker genom ett schabloniserat årligt tillägg om två procentenheter till KPI-omräkningen.

Den 1 juli 2018 infördes en reduktionsplikt för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, vars syfte är att skapa långsiktiga spelregler för hållbara biodrivmedel och på sikt nå en fossilfri fordonsflotta. Reduktionsplikten innebär skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel och därmed kostnadseffektivt minska växthusgasutsläppen från vägtransporter med hjälp av hållbart producerade biodrivmedel. Reduktionsplikten trappas upp över tid, vilket bedöms leda till högre pumppriser.

För att möta den prisökning på drivmedel som reduktionsplikten innebär föreslås i promemorian att BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel ska pausas under år 2021. Företagarna tillstyrker förslaget och menar dessutom att denna indexering borde avskaffas permanent.   

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.