För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Företagarna tillstyrker och är positiva till innehållet och förslagen i promemorian.

Det är nödvändigt att ambitionen inför den fjärde handelsperioden höjs, så att systemet blir verkningsfullt och bidrar till EU:s klimatpolitiska arbete. Ändringarna av utsläppshandelsdirektivet förväntas innebära ett höjt pris på utsläppsrätter, vilket innebär höjda kostnader för de företag som omfattas av systemet (omkring 750 svenska anläggningar). Tidigare har vi sett att systemet inte fått genomslag då priset per utsläppsrätt varit för lågt. Ett högre pris på utsläpp stimulerar utvecklingen för hållbar innovation och teknik.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (PDF).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.