podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Remissyttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Företagarna tillstyrker och är positiva till innehållet och förslagen i promemorian.

Det är nödvändigt att ambitionen inför den fjärde handelsperioden höjs, så att systemet blir verkningsfullt och bidrar till EU:s klimatpolitiska arbete. Ändringarna av utsläppshandelsdirektivet förväntas innebära ett höjt pris på utsläppsrätter, vilket innebär höjda kostnader för de företag som omfattas av systemet (omkring 750 svenska anläggningar). Tidigare har vi sett att systemet inte fått genomslag då priset per utsläppsrätt varit för lågt. Ett högre pris på utsläpp stimulerar utvecklingen för hållbar innovation och teknik.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (PDF).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.