headphones newspaper video-player

Remissyttrande över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7)

Företagarna ser det som problematiskt att detta förslag om en ny socialförsäkringsförmån innebär ett så drastiska avsteg från bärande principer i systemet att systemet riskerar mista sin legitimitet.

I praktiken innebär Inkomstpensionstillägget en ny socialförsäkring. Finansieringen via statsbudgeten innebär att regeringen bryter mot den tidigare principen om att pensionssystemet ska vara självfinansierat och autonomt. Det är ett avsteg från 25 år av stabilitet. Principen om självfinansieringen som varit styrkan i pensionssystemet har nu upphört.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7) som pdf.