För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7)

Företagarna ser det som problematiskt att detta förslag om en ny socialförsäkringsförmån innebär ett så drastiska avsteg från bärande principer i systemet att systemet riskerar mista sin legitimitet.

I praktiken innebär Inkomstpensionstillägget en ny socialförsäkring. Finansieringen via statsbudgeten innebär att regeringen bryter mot den tidigare principen om att pensionssystemet ska vara självfinansierat och autonomt. Det är ett avsteg från 25 år av stabilitet. Principen om självfinansieringen som varit styrkan i pensionssystemet har nu upphört.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7) som pdf. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.