podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7)

Företagarna ser det som problematiskt att detta förslag om en ny socialförsäkringsförmån innebär ett så drastiska avsteg från bärande principer i systemet att systemet riskerar mista sin legitimitet.

I praktiken innebär Inkomstpensionstillägget en ny socialförsäkring. Finansieringen via statsbudgeten innebär att regeringen bryter mot den tidigare principen om att pensionssystemet ska vara självfinansierat och autonomt. Det är ett avsteg från 25 år av stabilitet. Principen om självfinansieringen som varit styrkan i pensionssystemet har nu upphört.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7) som pdf. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.