podcast news play företagaren I media förmån

Remissyttrande över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7)

Företagarna ser det som problematiskt att detta förslag om en ny socialförsäkringsförmån innebär ett så drastiska avsteg från bärande principer i systemet att systemet riskerar mista sin legitimitet.

I praktiken innebär Inkomstpensionstillägget en ny socialförsäkring. Finansieringen via statsbudgeten innebär att regeringen bryter mot den tidigare principen om att pensionssystemet ska vara självfinansierat och autonomt. Det är ett avsteg från 25 år av stabilitet. Principen om självfinansieringen som varit styrkan i pensionssystemet har nu upphört.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7) som pdf. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.