För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Företagarna tillstyrker förslagen som syftar till att Tullverket ska ges befogenhet att kunna ingripa vid misstanke om brott som myndigheten i dag inte har självständig befogenhet att ingripa mot.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Brottslighet riktad mot företag är ett omfattande och ökande problem för Sveriges företagare. I en undersökning genomförd i november 2020 uppgav 39 procent av brottsutsatta företagare att de blivit utsatta för någon form av stöld, vilket kan jämföras med 24 procent i en motsvarande undersökning 2019.

En allt större andel av inbrott och stölder som drabbar företag har under de senaste åren begåtts av internationella stöldligor. Enligt Polismyndighetens rapport ”Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet” från april 2019 står internationella brottsnätverk för uppskattningsvis 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige och ungefär 90 procent av stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner.

Företagarna har under lång tid lyft problematiken med att Tullverket saknar befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Enligt Tullverket har hela 98 procent av myndighetens kontroller gjorts på införsel, medan utförselkontrollerna i princip har varit obefintliga.

Att ge såväl Tullverket som Kustbevakningen befogenhet att agera mot tillgreppsbrott och att göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott vore enligt Företagarna ett välbehövligt steg i rätt riktning. Företagarna tillstyrker därför förslagen i promemorian som syftar till att Tullverket ska ges befogenhet att kunna ingripa vid misstanke om brott som myndigheten i dag inte har självständig befogenhet att ingripa mot. Vid en sådan förändring är det dock avgörande att Tullverket i högre utsträckning inriktar sin verksamhet på just kontroll av utförsel av misstänkt stöldgods.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.