För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Publicerad 21 dec 2020
Företagarna tillstyrker förslaget.
Foto: Shutterstock.com

Läs remissyttrandet (BFNAR 2020:1) som pdf.

I Sverige har små- och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Den akuta kris som många svenska företag nu befinner sig i till följd av coronapandemin är långt ifrån över. Förnyade rekommendationer om att arbeta hemifrån, avstå besök i handel och köpcentrum, undvika kontakt utanför familjen etcetera får en stor och omedelbar påverkan på många mindre företags verksamhet och lönsamhet. Därför är det positivt att i enlighet med förslaget ge företag möjligheten att periodisera intäkten så att stöden kan möta i samma period som nerlagda kostnader.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.