headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Företagarna tillstyrker förslaget.
Publicerad 21 dec 2020

Läs remissyttrandet (BFNAR 2020:1) som pdf.

I Sverige har små- och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Den akuta kris som många svenska företag nu befinner sig i till följd av coronapandemin är långt ifrån över. Förnyade rekommendationer om att arbeta hemifrån, avstå besök i handel och köpcentrum, undvika kontakt utanför familjen etcetera får en stor och omedelbar påverkan på många mindre företags verksamhet och lönsamhet. Därför är det positivt att i enlighet med förslaget ge företag möjligheten att periodisera intäkten så att stöden kan möta i samma period som nerlagda kostnader.

Taggar