headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Företagarna tillstyrker förslaget.
Publicerad 21 dec 2020

Läs remissyttrandet (BFNAR 2020:1) som pdf.

I Sverige har små- och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Den akuta kris som många svenska företag nu befinner sig i till följd av coronapandemin är långt ifrån över. Förnyade rekommendationer om att arbeta hemifrån, avstå besök i handel och köpcentrum, undvika kontakt utanför familjen etcetera får en stor och omedelbar påverkan på många mindre företags verksamhet och lönsamhet. Därför är det positivt att i enlighet med förslaget ge företag möjligheten att periodisera intäkten så att stöden kan möta i samma period som nerlagda kostnader.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.