podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)

Företagarna anser inte att utredningen kunnat visa på att en skatt på kläder och skor är ett effektivt val av styrmedel för att fasa ut de oönskade kemikalierna.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) som pdf.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas.

Syftet med skatten ska vara att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

Utredningen föreslår en skatt som ska betalas för alla kläder och skor med 40 kronor per kilo av den skattepliktiga varans nettovikt. Den skattskyldige får göra ett avdrag med upp till 95 procent om varan inte innehåller några av de särskilt farliga ämnen, i halter över vissa gränsvärden, som anges.

Företagarna anser att utredningens val av styrmedel saknar motivering och precision för att uppnå sitt uttalade syfte, särskilt då nästan 84 procent av alla kläder och skor som omfattas av skatten helt saknar de kemikalier som skatten vill fasa ut. Utredningen har dessutom inte kunnat bedöma om skatten är samhällsekonomiskt motiverad.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.