För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgiften sätts ned till 10,21 procent för bl.a. unga som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och vissa nyanlända. Företagarna är överlag positiva till förslaget.

Förslag som sänker kostnaderna för att anställa, i synnerhet för mindre företag, är välkomna. Likaså är det positivt att ingångsavdragets utformning enligt promemorian gör den administrativa bördan för arbetsgivaren förhållandevis låg.

Gränsdragningsproblem mellan ingångsavdraget och andra insatser

Det finns emellertid redan en mängd statliga insatser för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för grupper som står utanför den: genom skatteincitament, särskilda anställningsformer, arbetsmarknadsstöd, med mera. Risk föreligger att många arbetsgivare, särskilt mindre företag, har svårt att överblicka vilka stödinsatser som är applicerbara på vilka personer. Därtill blir det problem om olika insatser ”krockar”. I remissvaret pekar Företagarna särskilt på problem vid gränsdragningsproblem mellan ingångsavdraget och växa-stödet respektive nystartsjobb.

Näringsverksamhet vs lön

 Andra brister i förslaget är de höga och svagt motiverade IT-kostnaderna som Skatteverket anges få genom införandet av avdraget, och att det högsta tillåtna inkomstbeloppet de fem föregående åren för att en person ska vara berättigad till ingångsavdrag är satt avsevärt lägre för inkomster av näringsverksamhet än från lön.

Läs hela remissyttrandet om ingångsavdraget

Ladda ner Företagarnas remissyttrande som pdf. Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag). Fi2019/04157/S1.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.