För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: ”Skattelättnader för arbetsresor ...” (SOU 2019:36)

Företagarna ställer sig tveksamma till huruvida de förslag som lämnas i utredningen är ändamålsenliga enligt direktivets uppdrag.
Utredningen har undersökt och lämnat förslag på hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas. Foto: Shutterstock

Företagarna har givits tillfälle att ge  ett yttrande (läs hela remissyttrandet här)  gällande betänkandet ”Skattelättnader för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor” (SOU 2019:36).

Utredningen har undersökt och lämnat förslag på hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Ska öka rörlighet på arbetsmarknaden

En utgångspunkt för förslaget till ett förändrat reseavdrag har varit att det ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden samtidigt som utformningen av reseavdraget bidrar till klimatmålet för transportsektorn 2030.

Företagarna ställer sig tveksamma till huruvida de förslag som lämnas i utredningen är ändamålsenliga enligt direktivets uppdrag, vilka presenteras i remissvaret.

Några förslag som utredningen lagt fram:

  • Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas.
  • En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs. Formen skattereduktion innebär att skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.
  • Skattereduktion ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.
  • Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.
  • Skattereduktionen är 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan.
  • Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.
  • För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer.

 

Hämta hela yttrandet som PDF

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.