headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 15 och 18 år sätts ned till endast ålderspensionsavgift, det vill säga 10,21 procent, på löner upp till 25 000 kronor per månad.

Företagarna stöder förslaget. Sänkta kostnader för att anställa är en av de mest efterfrågade skatteförändringarna hos Företagarnas medlemmar och ett viktigt sätt att sänka tröskeln för fler att komma in på arbetsmarknaden. Sänkningen borde utökas även till äldre unga vuxna.

Ladda ner remissyttrandet över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (PDF).

Taggar