För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Genom att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängs därmed generellt även företagens svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. En långsiktig lösning på Sveriges framtida migrationspolitik utreds i en parlamentarisk kommitté.

Företagarna understryker i sitt remissvar att tidsbegränsade uppehållstillstånd ger nyanlända invandrare begränsade möjligheter att delta i insatser under tiden för det temporära uppehållstillståndet vilket begränsar deras möjligheter att ta del av relevanta etableringsinsatser. Det i sin tur riskerar försena och försvåra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Genom att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängs därmed generellt även företagens svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.

Företagarna lyfte redan i sitt remissvar 2016 då den tillfälliga lagen infördes att begränsningarna i möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige riskerar leda till att arbetsgivare inte vågar anställa personer med vare sig tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Detta har inte ändrats sedan den tillfälliga lagen infördes,  Företagarna ser därför fortsatt betydande problem med förslaget till begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Ladda ner remissyttrandet över Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (PDF).
 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.