För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”

Företagarna avstyrker förslaget om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Inga synpunkter har lämnats på höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning.

Kemikalieskattelagen implementerades 2017 med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av farliga ämnen. De produkter om omfattas av skatten är vitvaror och övrig elektronik och förslaget som presenterades skulle innebära en skattehöjning för dessa produkter med 37,5 procent respektive 33 procent.

Implementeringen av kemikalieskattelagen medförde en orimligt hög administrativ börda för små- och medelstora företag, en börda som kommer öka ytterligare om förslaget genomförs. Därtill leder skatten till en snedvriden konkurrens. Köper svenska konsumenter produkter som omfattas av skatten från en utländsk e-handelsplats, undgår de att betala skatt. Med en ökad e-handel innebär detta att svenska företag missgynnas till förmån för utländska företag.

Om ett företag tillverkar eller importerar en produkt som omfattas av skatten, men som inte innehåller de farliga ämnena regeringen vill fasa ut, finns det en möjlighet till undantag. Dock är undantagen satta till 50 procent alternativt 90 procent av skatten, beroende ämne. Kemikalieskatten kan därmed ses som en straffskatt eftersom företagare måste betala 10 procent av skatten trots att deras produkter inte innehåller något av de farliga ämnena. Företagarna är djupt kritiska till att incitamentet för att göra rätt för sig inte är starkare.  

Ladda ner remissyttrandet

 Läs hela remissyttrandet gällande promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.