För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över en anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Företagarna tillstyrker förslaget om att avgiften för livsmedelskontroll debiteras företagaren efter utförd kontroll och att efterhandsdebitering blir obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under flera år har Företagarna lyft problematiken med att företagare faktureras för livsmedelskontroll som inte genomförs, då det för den enskilda företagaren kan upplevas som både obegripligt och illegitimt. För Företagarna är det således glädjande att även departementspromemorian föreslår ett obligatoriskt system med efterhandsdebitering från och med 1 januari 2020, och att de oklarheter som tidigare har funnits kring modellens rättsliga status en gång för alla kan klargöras.

Företagarna lyfter även i remissyttrandet behovet av en mer rådgivande myndighetsutövning med god service till företagen där det långsiktiga målet bör vara att nivåerna för företagens avgifter hålls på en låg nivå och att en ny riskklassningsmodell inte leder till ökad administration och kostnader för företagen jämfört med i dag. 

Läs remissyttrandet över en anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.