podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande över Promemoria: Förlängt växa-stöd

Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Den nedsättning av arbetsgivaravgiften som ”växa-stödet” innebär är, som promemorian noterar, viktig för att öka möjligheten för de minsta företagen att anställa. I de sektorer företag som har ansökt om nedsättning genom växa-stöd under 2018 främst finns inom – specialiserad bygg och anläggning, detaljhandel, landtransport, restaurang och catering – finns potential att skapa många enklare tjänstejobb, vilket har potential att vara positivt också för en minskad arbetslöshet.

Företagarna förordar ytterligare utvidgning av växa-stödet


Promemorian redovisar också att 42 procent av de företag som fick nedsatta arbetsgivaravgifter genom växa-stödet 2018 var enskilda näringsidkare. Även om det i allmänhet kan vara förknippat med större risk för enmansföretagare att anställa som enskild näringsidkare än inom ramen för ett enmansaktiebolag – främst på grund av att den enskilda näringsidkarens ekonomi i företaget inte är skild från den personliga ekonomin lika tydligt – så förordar Företagarna att enskilda näringsidkare även fortsatt ska kunna ansöka om nedsättning genom växa-stöd. Såväl reformens genomslag som konkurrenslikhetsskäl talar för detta.
I sammanhanget kan också framhållas att Företagarna förordar en ytterligare utvidgning av växa-stödet, till fler anställda och högre lönesumma.

Ladda ner remisyttrandet över propemoria Förlängt växa-stöd (pdf)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.