För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande över Promemoria: Förlängt växa-stöd

Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Den nedsättning av arbetsgivaravgiften som ”växa-stödet” innebär är, som promemorian noterar, viktig för att öka möjligheten för de minsta företagen att anställa. I de sektorer företag som har ansökt om nedsättning genom växa-stöd under 2018 främst finns inom – specialiserad bygg och anläggning, detaljhandel, landtransport, restaurang och catering – finns potential att skapa många enklare tjänstejobb, vilket har potential att vara positivt också för en minskad arbetslöshet.

Företagarna förordar ytterligare utvidgning av växa-stödet


Promemorian redovisar också att 42 procent av de företag som fick nedsatta arbetsgivaravgifter genom växa-stödet 2018 var enskilda näringsidkare. Även om det i allmänhet kan vara förknippat med större risk för enmansföretagare att anställa som enskild näringsidkare än inom ramen för ett enmansaktiebolag – främst på grund av att den enskilda näringsidkarens ekonomi i företaget inte är skild från den personliga ekonomin lika tydligt – så förordar Företagarna att enskilda näringsidkare även fortsatt ska kunna ansöka om nedsättning genom växa-stöd. Såväl reformens genomslag som konkurrenslikhetsskäl talar för detta.
I sammanhanget kan också framhållas att Företagarna förordar en ytterligare utvidgning av växa-stödet, till fler anställda och högre lönesumma.

Ladda ner remisyttrandet över propemoria Förlängt växa-stöd (pdf)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.