headphones newspaper video-player

Remissyttrande: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under uppbyggnadsskede

Företagarna har getts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget.Företagarna tillstyrker förslaget.

Företagarna välkomnar förslaget att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för en person som startar ett aktiebolag ska beräknas med samma principiella utgångspunkter som gäller för personer som bedriver enskild näringsverksamhet under tiden det nystartade företaget är under uppbyggnadsskede. Företagarna välkomnar också utökningen av tiden för uppbyggnadsskede från 24 till 36 månader, även för företagare med enskild firma.

Företagarna vill i sammanhanget betona behovet av ett mer träffsäkerhet och förutsägbart inkomstunderlag för företagare. Företagarna förespråkar ett gemensamt inkomstunderlag baserat på faktiska inkomster framför dagens system som drabbar flera företagare som får kämpa mot Försäkringskassan för att få rätt ersättning. För att företagare på ett mer transparent sätt ska kunna beräkna sin ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet bör ersättningen beräknas på historiska inkomster.

Läs hela remissyttrandet över Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under uppbyggnadsskede (pdf). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.