headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande: Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet

22 jan 2018
Som del av EU-kommissionens förslag om ett enhetligt momssystem på den inre marknaden föreslås myndigheter i medlemsländer få utökade befogenheter till samarbete.

Överlag är det positivt med ökade möjligheter till administrativa samarbeten, för att effektivisera momsuppbörden. Det bör dock inte leda till ökade kostnader för företag. Som anförts i tidigare remissvar på området avstyrker Företagarna införande av ett system med så kallade certifierat beskattningsbara personer, samt avstyrker att destinationslandsprincipen inför vid B2B-transaktioner inom EU.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap