podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande gällande Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har presenterat ett förslag som innebär att aktiebolags årsredovisningshandlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket ska ges in i form av bestyrkta elektroniska avskrifter.

Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning genom ett digitalt rapporteringsflöde, samt att effektivisera myndigheternas och näringslivets informationshantering.

Företagarna välkomnar åtgärder som minskar företagens kostnader för administration och regelefterlevnad, men vi avstyrker Bolagsverkets förslag trots myndighetens lovvärda ambition. Detta då det finns tveksamheter kring den tilltänkta e-tjänstens rättssäkerhet samtidigt som vi menar att det finns enklare sätt för företag att lämna in årsredovisning digitalt, än det förfarande som Bolagsverket föreslår.

Läs hela remissyttrandet över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.