För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande gällande Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har presenterat ett förslag som innebär att aktiebolags årsredovisningshandlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket ska ges in i form av bestyrkta elektroniska avskrifter.

Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning genom ett digitalt rapporteringsflöde, samt att effektivisera myndigheternas och näringslivets informationshantering.

Företagarna välkomnar åtgärder som minskar företagens kostnader för administration och regelefterlevnad, men vi avstyrker Bolagsverkets förslag trots myndighetens lovvärda ambition. Detta då det finns tveksamheter kring den tilltänkta e-tjänstens rättssäkerhet samtidigt som vi menar att det finns enklare sätt för företag att lämna in årsredovisning digitalt, än det förfarande som Bolagsverket föreslår.

Läs hela remissyttrandet över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.