För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande avseende förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Publicerad 15 okt 2018
Förslaget till föreskrift håller synnerligen låg kvalitet och nivå och kan inte i nuvarande utformning implementeras. Företagarna avstyrker därför förslaget i dess helhet.

Företagarna delar visserligen Arbetsmiljöverkets syn på att den nuvarande föreskriften är föråldrad och inte tillräckligt tydlig vad gäller vad och hur arbetsgivaren ska fullgöra sitt ansvar för arbetsanpassning. Nuvarande förslag är tyvärr inte tillräckligt genomarbetat och konsekvensutredningen är så pass undermålig att de nu föreslagna förändringarna inte bör genomföras. Förslaget till föreskrift håller synnerligen låg kvalitet och nivå och kan inte i nuvarande utformning implementeras. Företagarna avstyrker därför förslaget i dess helhet.

Det är olyckligt att den föreslagna föreskriften saknar det arbetsgivarperspektiv som behövs för att föreskriften ska få den effekt som avses. De föreslagna föreskrifterna kolliderar med andra regelverk och arbetsrättsliga principer på ett mycket olyckligt sätt. Genom den föreslagna skrivningen om arbetstagarens rätt till ”sitt arbete” ”oavsett arbetsförmåga” ger sig Arbetsmiljöverket in i det arbetsrättsliga regelverket vilket Företagarna ifrågasätter om verket har bemyndigande att göra.

Läs remissyttrandet avseende förslag till föreskrifter om arbetsanpassning (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.