podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande avseende förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Förslaget till föreskrift håller synnerligen låg kvalitet och nivå och kan inte i nuvarande utformning implementeras. Företagarna avstyrker därför förslaget i dess helhet.
Publicerad 15 okt 2018

Företagarna delar visserligen Arbetsmiljöverkets syn på att den nuvarande föreskriften är föråldrad och inte tillräckligt tydlig vad gäller vad och hur arbetsgivaren ska fullgöra sitt ansvar för arbetsanpassning. Nuvarande förslag är tyvärr inte tillräckligt genomarbetat och konsekvensutredningen är så pass undermålig att de nu föreslagna förändringarna inte bör genomföras. Förslaget till föreskrift håller synnerligen låg kvalitet och nivå och kan inte i nuvarande utformning implementeras. Företagarna avstyrker därför förslaget i dess helhet.

Det är olyckligt att den föreslagna föreskriften saknar det arbetsgivarperspektiv som behövs för att föreskriften ska få den effekt som avses. De föreslagna föreskrifterna kolliderar med andra regelverk och arbetsrättsliga principer på ett mycket olyckligt sätt. Genom den föreslagna skrivningen om arbetstagarens rätt till ”sitt arbete” ”oavsett arbetsförmåga” ger sig Arbetsmiljöverket in i det arbetsrättsliga regelverket vilket Företagarna ifrågasätter om verket har bemyndigande att göra.

Läs remissyttrandet avseende förslag till föreskrifter om arbetsanpassning (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.