headphones newspaper video-player

Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

En ny horisontell lag om marknadskontroll av produkter föreslås i syfte att skapa större enhetlighet och effektivitet i det svenska kontrollsystemet.

Företagarna ser övervägande positivt på förslaget, men efterlyser en mer utförlig analys av förslagets effekter för såväl marknadskontrollen som för företagen – generellt och i särskilda sektorer. De kostnads- och rättssäkerhetsaspekter som kan uppstå för de små företag är därvid betydelsefulla att uppmärksamma.

Här finner du hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69).

Taggar
Riks Remiss