För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

En ny horisontell lag om marknadskontroll av produkter föreslås i syfte att skapa större enhetlighet och effektivitet i det svenska kontrollsystemet.

Företagarna ser övervägande positivt på förslaget, men efterlyser en mer utförlig analys av förslagets effekter för såväl marknadskontrollen som för företagen – generellt och i särskilda sektorer. De kostnads- och rättssäkerhetsaspekter som kan uppstå för de små företag är därvid betydelsefulla att uppmärksamma.

Här finner du hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.