podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

En ny horisontell lag om marknadskontroll av produkter föreslås i syfte att skapa större enhetlighet och effektivitet i det svenska kontrollsystemet.

Företagarna ser övervägande positivt på förslaget, men efterlyser en mer utförlig analys av förslagets effekter för såväl marknadskontrollen som för företagen – generellt och i särskilda sektorer. De kostnads- och rättssäkerhetsaspekter som kan uppstå för de små företag är därvid betydelsefulla att uppmärksamma.

Här finner du hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.