För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, DS 2018:7

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över regeringens förslag ”Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete”.

Förslaget syftar till stora delar till att införa krav på skadestånd från företagare då arbetstagare nekats arbetstillstånd på grund av felaktigheter. Enligt Företagarna råder en felaktig bild av att företagare medvetet avviker från villkoren och inte skulle ha som ansats att göra rätt. Verkligheten är att de avvikelser som sker till största del är oavsiktliga och att företagare strävar efter att göra rätt. Därför avstyrker Företagarna förslaget i sin helhet. Företagarna anför också att den konsekvensanalys som utredningen gjort är bristfällig och inte kan ligga till grund för lagstiftning.

Det är inte rimligt att arbetsgivare ska vara ersättningsskyldiga för indraget tillstånd när inte ens våra myndigheter har kunskap om villkoren inom komplexa kollektivavtal eller om praxis för yrke eller bransch. I stället bör regeringen arbeta för att avhjälpa mer akuta brister, så som Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd och den bristande processen i övrigt. Regeringen bör också följa upp så att Migrationsöverdomstolens vägledande praxis från december 2017 (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) efterlevs i Migrationsverkets bedömningar.

Läs hela remissyttarndet över ”Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete” här. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.