headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissvar: Beskattning vid utbetalning från arbetskooperativ och vid avveckling av ekonomiska föreningar

22 jan 2018
Den lag om ekonomiska föreningar som antogs häromåret kompletteras här med några aspekter vad gäller beskattning.

Företagarna har inget att invända mot förslagen avseende förenklad avveckling av ekonomiska föreningar. Dock avstyrks förslaget i promemorian om att beskatta utbetalning av värdeökning på insatt andel till en person som utträder ur ett arbetskooperativ som lön; sådan utbetalning bör beskattas som utdelning, i inkomstslaget kapital.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap