För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Företagarna betonar att det är viktigt med tydlighet i fråga om tillämpning och tillsyn av de regler som inom kort ska börjar gälla avseende så kallad geoblockering.
Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Frågan om tillsynsmyndighet över reglerna måste beslutas snarast. Förslaget att alla överträdelser ska leda till sanktionsavgifter på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor framstår ogenomtänkt och oproportionerligt. Vidare bör förslaget om domstolsprövning av sanktionsavgifter analyseras med avseende på kostnadseffekterna för företagen.

Läs hela remissyttrandet över Genomförande av EUs geoblockeringsförordning (Ds 201824)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.