podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Företagarna betonar att det är viktigt med tydlighet i fråga om tillämpning och tillsyn av de regler som inom kort ska börjar gälla avseende så kallad geoblockering.

Frågan om tillsynsmyndighet över reglerna måste beslutas snarast. Förslaget att alla överträdelser ska leda till sanktionsavgifter på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor framstår ogenomtänkt och oproportionerligt. Vidare bör förslaget om domstolsprövning av sanktionsavgifter analyseras med avseende på kostnadseffekterna för företagen.

Läs hela remissyttrandet över Genomförande av EUs geoblockeringsförordning (Ds 201824)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.