podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Företagarna betonar att det är viktigt med tydlighet i fråga om tillämpning och tillsyn av de regler som inom kort ska börjar gälla avseende så kallad geoblockering.

Frågan om tillsynsmyndighet över reglerna måste beslutas snarast. Förslaget att alla överträdelser ska leda till sanktionsavgifter på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor framstår ogenomtänkt och oproportionerligt. Vidare bör förslaget om domstolsprövning av sanktionsavgifter analyseras med avseende på kostnadseffekterna för företagen.

Läs hela remissyttrandet över Genomförande av EUs geoblockeringsförordning (Ds 201824)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.