podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande: Socialförsäkringsutskottets remiss gällande motion 2017/18:120

Företagarna välkomnar socialförsäkringsutskottets initiativ och tillstyrker förslaget i motionen. Företagarna tillstyrker även den i motionen föreslagna tidsplanen för ikraftträdande.

Företagarna delar motionens analys av arbetskraftsinvandringens betydelse. Arbetskraftsinvandringen är av stor vikt för såväl enskilda företag som för Sveriges framtida välstånd och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Läs hela remissyttrandet här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.