podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: Socialförsäkringsutskottets remiss gällande motion 2017/18:120

Företagarna välkomnar socialförsäkringsutskottets initiativ och tillstyrker förslaget i motionen. Företagarna tillstyrker även den i motionen föreslagna tidsplanen för ikraftträdande.

Företagarna delar motionens analys av arbetskraftsinvandringens betydelse. Arbetskraftsinvandringen är av stor vikt för såväl enskilda företag som för Sveriges framtida välstånd och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Läs hela remissyttrandet här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.