För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande- Ordning och reda i välfärden

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat delbetänkande från Välfärdsutredningen och vill härmed framföra sina kommentarer. Företagarna väljer att fokusera kommentarerna på vissa delar som vi finner vara av större principiell betydelse. Detta innebär dock inte att vi inte har synpunkter även på andra delar av det omfattande betänkandet.

Företagarna anser att fokus i arbetet med att utveckla välfärdssektorn bör ligga på frågor som rör hur god kvalitet och utveckling långsiktigt kan stimuleras och garanteras. Vi tror på lösningar som bygger på valfrihet och kvalitetskonkurrens, där medborgarens behov och önskemål sätts i fokus och där det för verksamheterna uppställs genomtänkta kvalitetskrav som sedan följs upp. I detta arbete anser vi att alla goda krafter bör tas tillvara – oavsett om det handlar om offentligt, privat eller och ideellt drivna aktörer. Att fokusera på om aktörerna organiserar sig som vinstdrivande eller inte blir kontraproduktivt.

Med detta sagt ser Företagarna mycket allvarliga problem med utredningens förslag, inte minst i fråga om att införa vinsttak för aktörerna.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.