podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Företagarna avstyrker förslaget och underkänner konsekvensanalysen.

Företagarna ser betydande problem med förslaget till upphandling av välfärdstjänster. Det föreslagna annonseringsförfarandet för något större upphandlingar framstår mest som en innehållslös chimär. Förfarandet kommer inte att skapa förutsättningar för likabehandling, objektivitet eller rättssäkerhet, utan skapar uppenbara risker för godtycke. Förslaget riskerar leda till urholkad rättssäkerhet samt ineffektivitet och konkurrenssnedvridningar. Därtill kommer ökad risk för korruption. Företagarna befarar att intresset att lämna anbud i denna typ av upphandlingar kommer att minska. Företagarna avstyrker förslaget och underkänner konsekvensanalysen.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.