podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om slutligt mervärdesskattesystem och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet (Fi2017/03875)

EU-kommissionen har kommit med en första uppsättning förslag om det slutliga mervärdesskattesystemet i EU (Single VAT Area). Företagarna välkomnar ambitionen att förbättra momssystemet i EU men ifrågasätter att det av kommissionen föreslagna systemet påtagligt kommer att missgynna små och medelstora företag.

Förslagen innebär bland annat att destinationslandsprincipen ska gälla för moms och att en ”One Stop Shop” ska inrättas för momsavdrag.För att vara den största reformen av EU:s momssystem på 25 år är det uppseendeväckande att regeringen gett inte ens en månad som remisstid. Företagarna delar många synpunkter som har framförts i Näringslivets Skattedelegations remissvar. Därtill framhåller vi att det är omöjligt att ta ställning till hela förslaget innan det av kommissionen aviserade ”förenklingspaketet” inriktat på små och medelstora företag har presenterats. Vi tar dock redan i detta läge ställning mot den föreslagna ”Option 2”, beskriven i kommissionens konsekvensanalys, som skulle leda till kraftigt höjda kostnader för regelefterlevnad för små och medelstora företag.

Läs hela remissyttrandet här (PDF). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.