podcast news play företagaren I media förmån faq

Ökad insyn i fristående skolor

En utredning har föreslagit att offentlighetsprincipen ska införas för alla fristående skolor. Företagarna avstyrker förslaget.

Detta är en mycket långtgående reform som har begränsade vinster i förhållande till den öppenhet som redan råder i friskolornas verksamhet.

Förslaget riskerar framför allt leda till betydande negativa effekter i form av ökade kostnader och administrativ och krånglig hantering för friskolorna - i synnerhet de småskaliga friskolorna.

Företagarna avstyrker därför förslaget.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.