headphones newspaper video-player

Ökad insyn i fristående skolor

En utredning har föreslagit att offentlighetsprincipen ska införas för alla fristående skolor. Företagarna avstyrker förslaget.

Detta är en mycket långtgående reform som har begränsade vinster i förhållande till den öppenhet som redan råder i friskolornas verksamhet.

Förslaget riskerar framför allt leda till betydande negativa effekter i form av ökade kostnader och administrativ och krånglig hantering för friskolorna - i synnerhet de småskaliga friskolorna.

Företagarna avstyrker därför förslaget.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.