headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Ökad insyn i fristående skolor

En utredning har föreslagit att offentlighetsprincipen ska införas för alla fristående skolor. Företagarna avstyrker förslaget.

Detta är en mycket långtgående reform som har begränsade vinster i förhållande till den öppenhet som redan råder i friskolornas verksamhet.

Förslaget riskerar framför allt leda till betydande negativa effekter i form av ökade kostnader och administrativ och krånglig hantering för friskolorna - i synnerhet de småskaliga friskolorna.

Företagarna avstyrker därför förslaget.

Taggar
Riks Remiss