För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Offentlig upphandling och små företag

Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för åtminstone 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag.

Det är dock vanligt att det endast kommer in två anbud i upphandlingar. Att få in fler anbud från små företag i de offentliga upphandlingarna är därför av stor betydelse.

Företagarnas färska rapport "Offentlig upphandling och små företag - krångla inte bort potentialen" visar att andelen små företag dock inte ökar. Sedan vi började undersöka deltagandet år 2008 har det i mätning efter mätning varit 27 procent av de små företagen (0-49 anställda) som deltagit i offentlig upphandling.

Många småföretagare som idag inte deltar i offentlig upphandling skulle kunna tänka sig att ta steget i framtiden. Omkring hälften vill kanske och 15 procent vill definitivt vara med i upphandlingar framöver. Potential finns alltså för fler anbud och därmed nya lösningar och idéer. För att skapa en sådan utveckling krävs dock att små företag upplever att offentlig upphandling är möjligt att hantera.

Små företag väljer bort offentlig upphandling framför allt av följande skäl: 

- Offentlig upphandling är för komplicerat och tar för lång tid. Omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen har lämnat detta svar. Det handlar både om krav på varan/tjänsten och om krav på företaget som sådant. Trots att det ständigt pågår en debatt där olika aktörer kräver förenklade regler är det, illavarslande nog, en stor del av småföretagen som faktiskt deltar i offentlig upphandling som anser att krånglet har ökat.

- Det är för mycket fokus på lägsta pris. Detta anges som huvudorsak av omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen. Användningen av lägsta pris-upphandlingar har ökat och var den mest använda tilldelningsformen år 2014. Detta kan förklara att många små företag idag upplever att det är mycket prisfokus i upphandlingarna. Att använda lägsta pris kan riskera att stöta bort små företag, som kan erbjuda god kvalitet, men kan ha svårt att överleva under stark prispress.

- Kontrakten är för stora. 13 procent av småföretagen har lämnat detta svar. Småskaliga företag kan av förklarliga skäl ha problem att klara av storskaliga kontrakt. De nya upphandlingsregler som införs till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv kommer innebära att upphandlande myndigheter alltid ska överväga att dela upp kontrakt i mindre delar. Om uppdelning inte sker ska detta motiveras.

Läs mer i Företagarnas rapport "Offentlig upphandling och små företag - krångla inte bort potentialen." 

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.