headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Stockholms stads program för upphandling och inköp

8 feb 2016
Remissvar: Företagarna har yttrat sig över ett förslag till program för upphandling och inköp för Stockholms stad.

Kommentarerna rör en rad olika frågeställningar, såsom krav på sociala krav vid offentlig upphandling, krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal, Vita jobb-modellen, krav på bemanning, krav på meddelarskydd samt samordnad och central upphandling.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap