headphones newspaper video-player

Remissvar till kommissionen: Grönbok om mervärdesskattens framtid

Företagarna har lämnat synpunkter på Kommissionens Grönbok om mervärdesskattens framtid där vi bland annat framfört att vi anser att dagens momssystem kan vara ett hinder för den inre marknaden och hejda fri konkurrens.

Företagarna anser att det är dags för en ordentlig översyn som bör utgå från de många små företagens perspektiv. Småföretagsundantag är ingen lösning, om de undantas går de miste om avdrag för ingående moms och drabbas av det som högre kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att moms är en konsumtionsskatt och att företagen bara agerar som oavlönade uppbördsmän åt staten. Läs mer i remissyttrandet. Företagarna har även tidigare lämnat ett yttrande till Finansdepartementet om grönboken.

 

Läs remissvaret till Kommissionen

Remissyttrande till Kommissionen om mervärdeskattens framtid

Läs remissvaret till Finansdepartementet

Remissvar till Finansdepartementet

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.