podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Företagarna är positiva till den proposition och det beslut om yrkeslärarexamen som Riksdagen fattade i april 2010. I remissvaret betonar vi dels att eftersom yrkeskunskaperna är kärnan i yrkeslärares kvalifikationer är det av största betydelse att kvalitet och kompetens blir bärande när kriterierna bestäms.

Att fokusera på kompetens och inte på hur kunskaperna förvärvats ger möjlighet att få behöriga yrkeslärare med den kompetens som är nödvändig för yrket. En nära samverkan med branscherna är då viktigt. Vi betonar speciellt att behovet av kompetenta yrkeslärare är stort, både för att ge den kvalitet i yrkesutbildningen som är nödvändig och för att tillgodose det behov av yrkeskunniga nu när många branscher står inför ett generationsskifte både bland företagare och bland medarbetare.

 

Relaterade dokument

Remiss Högskoleverket yrkeslärare (2110622 ).pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.