För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Företagarna är positiva till den proposition och det beslut om yrkeslärarexamen som Riksdagen fattade i april 2010. I remissvaret betonar vi dels att eftersom yrkeskunskaperna är kärnan i yrkeslärares kvalifikationer är det av största betydelse att kvalitet och kompetens blir bärande när kriterierna bestäms.

Att fokusera på kompetens och inte på hur kunskaperna förvärvats ger möjlighet att få behöriga yrkeslärare med den kompetens som är nödvändig för yrket. En nära samverkan med branscherna är då viktigt. Vi betonar speciellt att behovet av kompetenta yrkeslärare är stort, både för att ge den kvalitet i yrkesutbildningen som är nödvändig och för att tillgodose det behov av yrkeskunniga nu när många branscher står inför ett generationsskifte både bland företagare och bland medarbetare.

 

Relaterade dokument

Remiss Högskoleverket yrkeslärare (2110622 ).pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.