headphones newspaper video-player

Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Företagarna är positiva till den proposition och det beslut om yrkeslärarexamen som Riksdagen fattade i april 2010. I remissvaret betonar vi dels att eftersom yrkeskunskaperna är kärnan i yrkeslärares kvalifikationer är det av största betydelse att kvalitet och kompetens blir bärande när kriterierna bestäms.

Att fokusera på kompetens och inte på hur kunskaperna förvärvats ger möjlighet att få behöriga yrkeslärare med den kompetens som är nödvändig för yrket. En nära samverkan med branscherna är då viktigt. Vi betonar speciellt att behovet av kompetenta yrkeslärare är stort, både för att ge den kvalitet i yrkesutbildningen som är nödvändig och för att tillgodose det behov av yrkeskunniga nu när många branscher står inför ett generationsskifte både bland företagare och bland medarbetare.

 

Relaterade dokument

Remiss Högskoleverket yrkeslärare (2110622 ).pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.