podcast news play företagaren I media förmån

Remissvar Tillväxtanalys utredning: Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering

Tillväxtanalys har gjort en utredning av systemet med högstprisreglering och det så kallade Gotlandstillägget.

Systemet infördes under 1970-talet i syfte att främja godstransporter till och från Gotland och har utretts ett flertal gånger. Samtliga tidigare utredningarna har i stort sett kommit till samma slutsats som Tillväxtanalys, nämligen att systemet ska avskaffas. Avskaffandet föreslås ske i samband med att gotlandstrafiken i sin helhet omprövas inför den nya avtalsperioden från 2015.

Företagarna gör ingen annan bedömning av systemet än Tillväxtanalys. Vi betonar dock att det behövs betydande konkurrensfrämjande insatser för att säkerställa en bättre strukturer och ökad konkurrens mellan fler aktörer på marknaden för transporter mellan Gotland och fastlandet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar Gotlandstillägget - en otidsenlig reglering

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.