headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar Promemorian mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter

I syfte att minska momsbedrägerier finns det enligt ett nytt EU-direktiv möjlighet för medlemsländerna att införa omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter.

Det föreslås nu att Sverige ska införa denna ordning, vilket innebär att köparen ska redovisa och vara betalningsskyldig för moms istället för säljaren vid handel med utsläppsrätter mellan företag.

Företagarna är givetvis positiva till att motverka momsbedrägerier, men avstyrker ändå förslaget. Omvänd skattskyldighet bör inte införas utan att det finns synnerligen starka skäl som visar att alternativet är det minst ingripande för företagen och samtidigt det mest effektiva för att förhindra momsbedrägerier.

 

Relaterade dokument

Remissvar omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter

Taggar
Riks Remiss