headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen och fordonsförordningen

28 jan 2010
Företagarna är positiva till förslagens ambition mot ökad konkretion och ett tydligare genomförande av EU direktivet 2000/53/EG, då en harmonisering av medlemsländernas lagstiftning får anses som något positivt.

Förändringen i förordningen om producentansvar för bilar, som förtydligar bilproducentens möjlighet att samarbeta med andra ekonomiska aktörer i upprättandet av mottagningssystem, anser Företagarna gynna effektiviteten på marknaden för återvinning av fordon. Företagarna skulle dock gärna se att bilproducenternas ansvar för finansieringen betonades ytterligare, med syftet att principen om förorenaren betalar stärks och risken att små aktörer ensamma tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar minimeras.

 

Ladda hem remissyttrandet

Producentansvar för bilar

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap