För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen och fordonsförordningen

Företagarna är positiva till förslagens ambition mot ökad konkretion och ett tydligare genomförande av EU direktivet 2000/53/EG, då en harmonisering av medlemsländernas lagstiftning får anses som något positivt.

Förändringen i förordningen om producentansvar för bilar, som förtydligar bilproducentens möjlighet att samarbeta med andra ekonomiska aktörer i upprättandet av mottagningssystem, anser Företagarna gynna effektiviteten på marknaden för återvinning av fordon. Företagarna skulle dock gärna se att bilproducenternas ansvar för finansieringen betonades ytterligare, med syftet att principen om förorenaren betalar stärks och risken att små aktörer ensamma tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar minimeras.

 

Ladda hem remissyttrandet

Producentansvar för bilar

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.