podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen och fordonsförordningen

Företagarna är positiva till förslagens ambition mot ökad konkretion och ett tydligare genomförande av EU direktivet 2000/53/EG, då en harmonisering av medlemsländernas lagstiftning får anses som något positivt.

Förändringen i förordningen om producentansvar för bilar, som förtydligar bilproducentens möjlighet att samarbeta med andra ekonomiska aktörer i upprättandet av mottagningssystem, anser Företagarna gynna effektiviteten på marknaden för återvinning av fordon. Företagarna skulle dock gärna se att bilproducenternas ansvar för finansieringen betonades ytterligare, med syftet att principen om förorenaren betalar stärks och risken att små aktörer ensamma tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar minimeras.

 

Ladda hem remissyttrandet

Producentansvar för bilar

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.