podcast news play företagaren I media förmån faq

Producentansvar för bilar, bilskrotningsförordningen och fordonsförordningen

Företagarna är positiva till förslagens ambition mot ökad konkretion och ett tydligare genomförande av EU direktivet 2000/53/EG, då en harmonisering av medlemsländernas lagstiftning får anses som något positivt.

Förändringen i förordningen om producentansvar för bilar, som förtydligar bilproducentens möjlighet att samarbeta med andra ekonomiska aktörer i upprättandet av mottagningssystem, anser Företagarna gynna effektiviteten på marknaden för återvinning av fordon. Företagarna skulle dock gärna se att bilproducenternas ansvar för finansieringen betonades ytterligare, med syftet att principen om förorenaren betalar stärks och risken att små aktörer ensamma tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar minimeras.

 

Ladda hem remissyttrandet

Producentansvar för bilar

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.