podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket (SOU 2009:57)

Förslaget om att lägga större tonvikt vid hållbart samhällsbyggande och en hållbar ekonom i är bra, men Företagarna är tveksamma till om Boverket är rätt myndighet. De långsiktiga samhällsbyggnadsfrågorna borde höra bättre samman med Tillväxtverkets verksamhet.

Det grundläggande problemet i den svenska bygg- och bostadsmarknaden har varit mängden av särregler och frånvaron av fungerande marknader. Att bryta upp rådande strukturer och kulturer är därför ett viktigt inslag för förnyelse och större effektivitet.

Ambitionen att bredda bostadsfrågorna till "långsiktigt hållbart samhällsbyggande" är riktig. Dessa frågor hör dock naturligen samman med andra långsiktiga tillväxtfrågor och bör inte ligga i ett eget verk – snarare bör de övergripande tillväxtfrågorna ligga hos Tillväxtverket .

Den bostadsanalys, med fokus på nyproduktion, som utredningen föreslår att Boverket skall göra, passar också bättre i ett större sammanhang snarare än att hanteras på egen hand.

Det framtida, avsevärt mindre, Boverkets huvudsakliga uppgift bör därmed vara dels att förenkla och internationellt harmonisera rådande regelverk, dels att säkerställa att reglerna tolkas och tillämpas lika över hela landet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket (SOU 2009:57)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.