För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket (SOU 2009:57)

Förslaget om att lägga större tonvikt vid hållbart samhällsbyggande och en hållbar ekonom i är bra, men Företagarna är tveksamma till om Boverket är rätt myndighet. De långsiktiga samhällsbyggnadsfrågorna borde höra bättre samman med Tillväxtverkets verksamhet.

Det grundläggande problemet i den svenska bygg- och bostadsmarknaden har varit mängden av särregler och frånvaron av fungerande marknader. Att bryta upp rådande strukturer och kulturer är därför ett viktigt inslag för förnyelse och större effektivitet.

Ambitionen att bredda bostadsfrågorna till "långsiktigt hållbart samhällsbyggande" är riktig. Dessa frågor hör dock naturligen samman med andra långsiktiga tillväxtfrågor och bör inte ligga i ett eget verk – snarare bör de övergripande tillväxtfrågorna ligga hos Tillväxtverket .

Den bostadsanalys, med fokus på nyproduktion, som utredningen föreslår att Boverket skall göra, passar också bättre i ett större sammanhang snarare än att hanteras på egen hand.

Det framtida, avsevärt mindre, Boverkets huvudsakliga uppgift bör därmed vara dels att förenkla och internationellt harmonisera rådande regelverk, dels att säkerställa att reglerna tolkas och tillämpas lika över hela landet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket (SOU 2009:57)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.