headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (SOU 2009:97)

30 mar 2010
Företagarna motsätter sig att den som lämnar anbud på en tjänst i offentlig upphandling ska uteslutas om denne inte har gjort en skriftlig riskbedömning enligt vad som följer av arbetsmiljölagen.

Vidare menar Företagarna att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningarna bör slopas.

 

Ladda hem remissyttrandet

Yttrande marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap