För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)

Naturvårdsverket föreslår ändrade och höjda avgifter för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Företagarnas villkor för en avgiftshöjning är att ersättningen till största delen används till en större och bättre motprestation från myndigheternas sida. Då det rör sig om höjningar på 260 procent för prövning av markavvattning och 65-70 procent för prövning av övrig vattenverksamhet kommer de bli klart kännbara för den enskilde verksamhetsutövaren.

Företagarna framhåller att avgiftshöjningarna tydligt och i god tid måste kommuniceras och vi förespråkar att de införs stegvis. Avgiftssystemet bör dessutom utformas så myndigheterna ges incitament att effektivisera prövnings- och tillsynsarbetet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar FAPT avgifter och tillsyn enligt Miljöbalken

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.