podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)

Naturvårdsverket föreslår ändrade och höjda avgifter för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Företagarnas villkor för en avgiftshöjning är att ersättningen till största delen används till en större och bättre motprestation från myndigheternas sida. Då det rör sig om höjningar på 260 procent för prövning av markavvattning och 65-70 procent för prövning av övrig vattenverksamhet kommer de bli klart kännbara för den enskilde verksamhetsutövaren.

Företagarna framhåller att avgiftshöjningarna tydligt och i god tid måste kommuniceras och vi förespråkar att de införs stegvis. Avgiftssystemet bör dessutom utformas så myndigheterna ges incitament att effektivisera prövnings- och tillsynsarbetet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar FAPT avgifter och tillsyn enligt Miljöbalken

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.