podcast news play företagaren I media förmån faq

Förslag om företagares trygghetssystem

Förslagen är inte tillräckligt långtgående för att ge ett bra trygghetssystem för företagare. Det anser Företagarna i sitt remissyttrande över ett förslag om förändrade regler för sjukpenning.

Bland förslagen finns också ett högriskskydd mot sjuklönekostnader. Företagarna skriver med anledning av det att sjuklöneansvaret bör avskaffas helt av arbetsmarknadspolitiska skäl. Sjuklöneansvaret leder till färre arbetstillfällen eftersom många företagare inte vill anställda på grund av det.

Företagarna menar också att nuvarande system är orimligt eftersom arbetsgivaren måste ansvara för sjukskrivningar av alla slag, även sådant som orsakats av andra, beror på fritidsaktiviteter eller arbetstagarens egna beslut (som skönhetsoperationer och liknande). Sjuklöneansvaret har inte heller visat sig ha någon effekt på sjuktalen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Yttrande Remiss GI foretagare

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.